KONTINGENT

Kontingent til foreningen er kr. 10,- pr. md. For medlemmer der er tjenestegørende, trækkes kontingentet via Sprogforbundet.
 
Pensionister og civile medlemmer betaler kr. 120,- en gang om året.

Bankforbindelse: Danske Bank, reg. nr. 1551, kontonr. 0002375516.
SÅ GLAD BLIVER KASSEREN HVIS DU INDBETALER DIN KONTINGENT TIL TIDEN.